Privacy verklaring OVATA

Deze privacy verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die OVATA BV verwerkt voor haar klanten en relaties.

OVATA respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de producten en diensten van OVATA BV

 

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te beantwoorden, aan uw opdrachten te voldoen of om te handelen als een situatie daar om vraagt.
Tevens verwerkt OVATA uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– verzenden van onze nieuwsbrief en/of folder
– facturatie

 

Verwerking
In het kader van een opdracht of anderszins kán OVATA een of meerdere van onderstaande gegevens verwerken. Het gaat om:

– Voor- en achternaam

– (post)adres

– Telefoonnummer

– Emailgegevens

– Overige persoonsgegevens die van belang kunnen zijn voor het uitvoeren van de
werkzaamheden waarvoor opdracht is verstrekt.

 

Gegevens uitwisseling met derden
Uw gegevens worden alleen gedeeld met derden als dit nodig is voor de uitvoering van de opdracht en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

 

Opzegging en intrekking
Betrokkenen kunnen te allen tijde een verzoek indienen om zijn/haar gegevens in te zien, aan te passen of te laten verwijderen. Hiertoe kan een schriftelijk verzoek worden ingediend per post of per emailbericht, geadresseerd aan:

OVATA BV

Hoefweg 152

2665 LD  BLEISWIJK

info@ovata.nl

 

Voor het uitschrijven van een nieuwsbericht kan men de afmeld-link onderaan de nieuwsbrief gebruiken. Hierdoor wordt het emailadres en de naam uit de mailinglijst verwijderd.

 

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als wettelijk verplicht is. Als er geen wettelijk bewaartermijn van toepassing is, bewaren wij uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het desbetreffende doel.

 

Wijzigingen
Het is mogelijk dat dit privacy statement gewijzigd wordt. De meest recente versie is te allen tijde terug te vinden via onze website www.ovata.nl. Alle wijzigingen die wij in de toekomst in het privacy beleid doorvoeren, worden op deze pagina geplaatst.